1. Baltijos šalių finansinio stabilumo vertinimas
 2. Leveraging value-creating factors to build and maintain relationships with business clients in the European road logistics market
 3. Novel approach of airfoil shape representation using modified finite element method for morphing trailing edge
 4. Organizacijų ir darbuotojų atsparumą lemiantys veiksniai
 5. Organizacinių veiksnių raiška, siekiant užtikrinti hibridiniu būdu dirbančių tėvų darbo ir asmeninio gyvenimo balansą
 6. Passing vehicle road occupancy detection using the magnetic sensor array
 7. Prasmingą darbą lemiantys veiksniai
 8. Prekių ženklo autentiškumo ir vartotojo savęs atitikimo įtaka prisirišimui prie prekių ženklo
 9. Prekių ženklo dorovingumo ir autentiškumo įtaka vartotojų prisirišimui prie prekių ženklo
 10. Projektų tarpusavio sąsajų vizualizavimas priimant projektų portfelio valdymo sprendimus
 11. Reklamos sukeltos vartotojų nostalgijos poveikis vartotojų požiūriui į prekių ženklą ir ketinimui jį įsigyti
 12. Risk management in supply chain processes: the case of Tamro
 13. Sveiko ir tvaraus gyvenimo stiliaus (LOHAS) ir tvaraus vartojimo sąsajos, atsižvelgiant į dalijimosi ekonomiką
 14. The resilience of global value chains to the COVID-19 pandemic: the case of the apparel manufacturing sector
 15. Tiesioginių vadovų rūpinimosi darbuotojais raiška maitinimo paslaugų sektoriuje
 16. Tvaraus vartojimo elgsenos ir vartotojų laimės sąsajos: moderuojantis demografinių veiksnių poveikis
 17. Vartotojo inovatyvumo, pasitikėjimo ir pasitenkinimo poveikis ketinimams, susijusiems su telemedicinos paslaugomis
 18. Vartotojo suvokiamos vertės, suvokiamos rizikos ir ketinimo dalyvauti dalijimosi ekonomikoje sąsajos
 19. Vartotojų įsitraukimas į dalijimosi ekonomikos platformas, atsižvelgiant į tvarumo kontekstą
 20. Veiksniai, lemiantys Y ir Z kartų vartotojų dalijimusi grįsto mados prekių vartojimo ketinimus
 21. Veiksniai, lemiantys drabužių atsikratymo elgseną
 22. Veiksniai, skatinantys darbuotojus po COVID-19 pandemijos grįžti dirbti į darbo vietas
 23. Z kartos vartotojų tvarų maisto vartojimą lemiantys veiksniai
 24. Įmonių socialinės atsakomybės įgyvendinimo kliūtys startuoliuose
 25. Žiedinio vartojimo elgsenos, ją lemiančių veiksnių ir vartotojų suvokiamos vertės sąsajos