1. Acrylated epoxidized soybean oil-based polymers and polymeric composites for optical 3D printing
 2. Asmenų su negalia įdarbinimas ir įtrauktis Lietuvos organizacijose
 3. Aukšto našumo darbo sistemos praktikų įtaka darbuotojų veiklos rezultatams
 4. Country-specific assessment of mismanaged plastic packaging waste as a main contributor to marine litter in Europe
 5. Cyano-substituted 1,2-diphenylbenzoimidazole derivatives as hosts for OLED applications
 6. Darbuotojų grįžtamojo ryšio siekimo elgseną lemiančios darbo charakteristikos
 7. Deposition and investigation of selenides thin films on polyamide for optoelectronic applications
 8. Dirbtinio intelekto taikymo sąsajos su veiklos rezultatais: Lietuvos baldų gamybos įmonių atvejis
 9. Elektroninės rekomendacinio pobūdžio komunikacijos poveikis prekių ženklo patikimumui ir reputacijai
 10. Improving supply chain performance by means of information sharing: the case of a logistics service company
 11. Investicijų į nekilnojamąjį turtą poveikio burbulų formavimuisi Lietuvoje ir Švedijoje vertinimas
 12. Investigation of thermal properties of different composition caffeic acid and chitosan complexes
 13. Knowledge sharing using virtual communities of practice: the case of an IT enterprise
 14. Koučingo taikymas skirtingų kartų darbuotojams
 15. Matching lean and digital manufacturing for business performance
 16. Mixed Zn-Co oxide (Zn:Co 1.25:1) layers for photocatalytic aplications
 17. Mixed Zn-Co oxide layers formation and their electrochemical properties
 18. Socialinės medijos poveikis akcijų rinkoms prieš ir COVID-19 pandemijos laikotarpiu
 19. Synthesis and application of TiO2 nanotube arrays for wastewater treatment
 20. Synthesis and investigation of tetrahydrofurfuryl acrylate-based photocross-linked polymers
 21. Synthesis of thermoresponsive copolymers based on chitosan and N-isopropylacrylamide
 22. Vadovo elgsenos teikiant grįžtamąjį ryšį poveikis darbuotojų teisingumo suvokimui
 23. Vartotojų patirties modeliavimas daugiakanalės prekybos aplinkoje
 24. Vertybinio ir socialinio smegenų plovimo įtaka pasitikėjimui prekių ženklu ir vartotojų ketinimams