Išplėstinė paieška

Populiariausios publikacijos

1. Šakys, Tadas. Skirtingų kartų darbuotojų konfliktų = Different generations employee conflict management. 75 p. Prieiga per internetą: <http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:15913780/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2016-07-21].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAETD15913780

 

2. Kliauza, Povilas. Veiksniai motyvuojantys vartotoją dalyvauti bendros vertės kūrime = Factor motivating consumers to participate in value co-creation. 97 p. Prieiga per internetą: <http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:8616767/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2015-06-17].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAETD8616767

 

3. Bubnelytė, Jolita. Lietuvių liaudies simbolika ʺen vogueʺ aprangos kolekcijose = Symbols of Lithuanian folk in ʺen vogueʺ clothing collections. 92 p. Prieiga per internetą: <http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:8661264/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2015-06-15].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAETD8661264

 

4. Matukaitis, Marijus. Kompiuterinių mokymo scenarijų taikymas 5 klasės matematikos kurse = Application of computer scenarios of teaching in mathematics course of the fifth form. Kaunas : Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2011. 70 p. Prieiga per internetą: <http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:1822728/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2011-09-02].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAETD1822728

 

5. Alimienė, Monika. Marketingo sprendimų standartizacija ir adaptacija įmonių veiklos internacionalizacijos kontekste = Standardization and adaptation of marketing decisions in the context of internationalisation of company activities. Kaunas : Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2013. 245 p. Prieiga per internetą: <http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:2101937/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2013-06-20].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAETD2101937

 

6. Eidukaitytė, Rūta. Atsargų valdymas žemės ūkio bendrovėje = The inventory management in agricultural company. 88 p. Prieiga per internetą: <http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:14467508/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2016-01-20].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAETD14467508

 

7. Bradauskas, Algirdas. Elektros energijos sąnaudų tipininėje lenptjūvėje optimizavimas = Optimization of electrical power consuption at typical sawmill. 62 p. Prieiga per internetą: <http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:8665649/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2015-06-15].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAETD8665649

 

8. Muralis, Paulius. Vietos džiovykloje ir džiovinimo režimo įtakos drėgnio pasiskirstymui medienoje tyrimas = Investigation of influence of place in the drying kiln and drying schedule on moisture content distribution in wood. 54 p. Prieiga per internetą: <http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:8647219/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2015-06-15].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAETD8647219

 

9. Leipus, Audrius. Mobiliųjų E-rinkimų taikomoji sistema = Mobile E-voting application system. Kaunas : Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2005. 145 p. Prieiga per internetą: <http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:2035351/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2005-01-17].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAETD2035351

 

10. Bencevičius, Edgaras. Užsakymų informacinė sistema su paklausos prognozavimu = Order information system with multidimensional demand forecasting. Kaunas : Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2005. 105 p. Prieiga per internetą: <http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:2042277/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2005-01-10].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAETD2042277

 

11. Povilaikaitė, Agnė. Progresinio gyventojų pajamų mokesčio taikymo modeliavimas Lietuvoje = The modelling of progressive income tax application in Lithuania. 135 p. Prieiga per internetą: <http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:22265949/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2017-06-13].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAETD22265949

 

12. Žaromskienė, Nadežda. Atrankos į valstybės tarnybą analizė Lietuvoje = Analysis of civil servants` selection to civil service in Lithuania. 73 p. Prieiga per internetą: <http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:6941220/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2015-03-04].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAETD6941220

 

13. Juškys, Jogundas. Automobilio greičio nustatymo tyrimas naudojant magnetorezistyvinius jutiklius = Vehicle speed detection research using magnetoresistive sensors. 66 p. Prieiga per internetą: <http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:8641150/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2015-06-04].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAETD8641150

 

14. Petrauskas, Vytautas. Gelžbetoninių tiltų perdangų stiprumo ir deformatyvumo tyrimai = Research on the strength and deformability of span structures of reinforced concrete bridges. 81 p. Prieiga per internetą: <http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:16029271/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2016-06-13].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAETD16029271

 

15. Tamošiūnaitė, Evelina. Lietuvos konkurencingumo didinimo kuriant klasterius galimybių vertinimas = Evaluation of possibilities of Lithuania‘s competitiveness rise trough creation of clusters. 103 p. Prieiga per internetą: <http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:8631052/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2015-06-16].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAETD8631052

 
Atnaujinta 2019-10-17