Išplėstinė paieška

Naujai įkeltos publikacijos

1. Makaveckas, Tomas. Pastatų atitvarų su poliizocianurato (PIR) termoizoliaciniu sluoksniu šiluminių savybių kaitos tyrimai = Research on change of thermal properties of building partitions insulated with polyisocyanurate (PIR) thermal insulation layer, 2022. 112 p. Prieiga per internetą: <https://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:116874046/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2022-01-17].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAETD116874046

 

2. Kriaučiūnė, Evelina. Piliečių dalyvavimas vykdant korupcijos prevenciją Kauno miesto sveikatos priežiūros įstaigose = Citizens participation in the corruption in health care institutions of Kaunas city municipality, 2022. 77 p. Prieiga per internetą: <https://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:116868382/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2022-01-17].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAETD116868382

 

3. Adhikary, Suman Kumar; Rudžionis, Žymantas; Tučkutė, Simona. Characterization of novel lightweight self-compacting cement composites with incorporated expanded glass, aerogel, zeolite and fly ash // Case Studies in Construction Materials. Amsterdam : Elsevier BV. ISSN 2214-5095. 2022, 16, art. no e00879, p. 1-19. DOI: 10.1016/j.cscm.2022.e00879.
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAPDB116809879

 

4. Bružas, Tomas. Lietuvos mažmeninės prekybos įmonių konkurencingumo vertinimas = Competitiveness assessment of Lithuanian retail trade enterprises, 2022. 68 p. Prieiga per internetą: <https://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:116794063/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2022-01-17].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAETD116794063

 

5. Valentaitė, Karolina. Makroekonominių veiksnių įtakos Lietuvos baldų gamybos įmonių veiklos rezultatams vertinimas = Assessment of the influence of macroeconomic factors on the performance results of Lithuanian furniture manufacturing companies, 2022. 82 p. Prieiga per internetą: <https://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:116792489/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2022-01-17].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAETD116792489

 

6. Pušinskytė, Algimanta. Lietuvos statybų sektoriaus tvari plėtra = Sustainable development of the Lithuanian construction sector, 2022. 80 p. Prieiga per internetą: <https://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:116765231/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2022-01-17].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAETD116765231

 

7. Sabūnienė, Šarūnė. Dirbtinio intelekto poveikis tekstilės ir aprangos pramonės plėtrai = Impact of artificial intelligence on the development of the textile and clothing industry, 2022. 78 p. Prieiga per internetą: <https://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:116757413/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2022-01-17].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAETD116757413

 

8. Paulauskaitė, Jolita. Pajamų nelygybės regioniniai skirtumai Lietuvoje = Regional Income Inequality in Lithuania, 2022. 85 p. Prieiga per internetą: <https://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:116750414/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2022-01-17].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAETD116750414

 

9. Paškevičius, Raimondas. Atsinaujinančių energijos šaltinių poveikio Lietuvos energetiniam saugumui ekonominis vertinimas = Economic assessment of the Impact of renewable energy sources on Lithuania's energy security, 2022. 81 p. Prieiga per internetą: <https://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:116748052/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2022-01-17].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAETD116748052

 

10. Barzda, Deividas. Lyderystės stiliaus vaidmuo diegiant lean gamybos įmonėse = The role of leadership style in the lean implementation in manufacturing companies, 2022. 82 p. Prieiga per internetą: <https://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:116746804/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2022-01-17].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAETD116746804

 
Atnaujinta 2022-01-20