Išplėstinė paieška

Naujai įkeltos publikacijos

1. Valatkienė, Loreta; Putnaitė, Donata; Kozlovas, Andrius; Adomavičienė, Giedrė. Darbo pozos poveikio juosmens raumenų elektriniam aktyvumui analizė ir vertinimas = Analysis and evaluation of the effect of the work posture on the spinal muscles electrical activity // Inžinerinės ir edukacinės technologijos = Engineering and educational technologies. Kaunas : Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2019, Nr. 1, p. 128-135. Prieiga per internetą: <http://www.ktk.lt/assets/Uploads/zurnalas-2019-1.pdf> [žiūrėta 2019-08-26].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAPDB40415688

 

2. Švažas, Mantas; Navickas, Valentinas; Ivanova, Eva. Logistic systems in clusters: biomass case study // Ad alta: journal of interdisciplinary research. Hradec Králové : Magnanimitas. ISSN 1804-7890. eISSN 2464-6733. 2019, vol. 9, iss. 1, p. 292-298. Prieiga per internetą: <http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/0901/FLASH/index.html> [žiūrėta 2019-08-23].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAPDB40396998

 

3. Valušytė, Rūta; Cautela, Cabirio; Biamonti, Alessandro. About the conference: 4D Designing development developing design "Interdisciplinary research perspectives on the role of design in combining social, technological and business development" // 4D Designing development developing design : international conference "Interdisciplinary research perspectives on the role of design in combining social, technological and business development", Kaunas University of Technology, 28-30 September, 2017, Kaunas, Lithuania / Editors: Valušytė R., Biamonti A., Cautela C. Kaunas : Technologija, 2017. ISBN 9786090213766. eISBN 9786090213643. p. 7-11. Prieiga per internetą: <https://www.ebooks.ktu.lt/einfo/1404/4d-designing-development-developing-design-conference-proceedings/> [žiūrėta 2019-08-23].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAPDB40392269

 

4. Dovidonytė, Rasa. Implementation of open science in Lithuania // Nordic perspectives on open science. Tromsø : The Arctic University of Norway. 2019, no. 1, p. 1-12. DOI: 10.7557/11.4828.
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAPDB40390822

 

5. Enguix, Ricardo. Comedia sétima y auto para representar del martirio de San Lorencio Estudio y edición crítica // Lemir : revista de literatura Española Medieval y del Renacimiento. Valencia : Universitat de Valencia. ISSN 1579-735X. 2019, No. 23, p. 317-348. Prieiga per internetą: <http://parnaseo.uv.es/Lemir/Revista/Revista23/Textos/06_San_Lorencio.pdf> [žiūrėta 2019-08-23].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAPDB40389555

 

6. Savanevičienė, Asta; Stankevičiūtė, Živilė; Navickas, Valentinas; Grėbliūnaitė, Monika; Okręglicka, Małgorzata. Crucial work environment factors for different generations’ employee-organisation fit // Polish journal of management studies. Czestochowa : Czestochowa University of Technology. ISSN 2081-7452. 2019, vol. 19, iss. 1, p. 364-375. DOI: 10.17512/pjms.2019.19.1.28.
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAPDB40388874

 

7. Žvaliauskas, Giedrius. Europos socialinis tyrimas: 10 metų Lietuvoje = European social survey: 10 years in Lithuania // Sociologija. Mintis ir veiksmas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-3358. eISSN 2335-8890. 2018, t. 43, Nr. 2, p. 155-159. DOI: 10.15388/SocMintVei.2018.2.7.
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAPDB40383726

 

8. Žvaliauskas, Giedrius. Politikos bei energetinio saugumo temos Europos socialiniame tyrime // Politologija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1681. eISSN 2424-6034. 2019, t. 93, Nr. 1, p. 142-146. DOI: 10.15388/Polit.2019.93.6.
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAPDB40383433

 

9. Šeinauskienė, Beata; Rūtelionė, Aušra; Zailskaitė-Jakštė, Ligita; Lekavičienė, Rosita; Nikou, Shahrokh. Materialism, emotional intelligence, and coping strategies // 2019 summer AMA conference: Marketing on fire: burning questions, hot new methods, and practical ideas worth spreading, August 9-11, 2019, Chicago, IL, USA : proceedings / Editors: K. Cutright, J. A.Mourey, R. Peres. Chicago : American Marketing Association, 2019. ISBN 9780877570059. p. 212-213.
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAPDB40381526

 

10. Grišinas, Arvydas. From survivor to oppressor: transformations of the Soviet cynic in contemporary Russia // International political anthropology. Florence : Ficino Press. ISSN 2283-9887. 2019, vol. 12, iss. 1, p. 59-76. DOI: 10.5281/zenodo.3235735.
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAPDB40373975

 
Atnaujinta 2019-08-25