Advanced search

Most popular publications

1. Zadavičiūtė, Skirmantė. Tikslinių savybių oksidinių ir silikatinių medžiagų sintezė ir savybės = Synthesis of oxide and silicate materials denoted by specific properties. 32 p. Prieiga per internetą: <http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:29757774/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2018-06-29].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAETD29757774

 

2. Jasiukevičius, Linas. Viešojo ir privataus sektorių partnerystės galimybių optimizuoti investicijas į viešąją infrastruktūrą vertinimas = The assessment of public-private partnership‘s possibilities to optimize investments in public infrastructure. 76 p. Prieiga per internetą: <http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:29721871/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2018-06-28].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAETD29721871

 

3. Stirbytė, Živilė; Puodžiukynas, Linas; Andrulevičius, Mindaugas. Preparation and analysis of dichromated gelatin films // Advanced materials and technologies: book of abstracts of 20th international conference - school, 27-31 August 2018, Palanga, Lithuania. Kaunas : Kaunas University of Technology. ISSN 1822-7759. 2018, P2, p. 31.
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAPDB30727264

 

4. Prikulis, Juris; Poplausks, Raimonds; Jevdokimovs, Daniels; Malinovskis, Uldis; Juodėnas, Mindaugas; Tamulevičius, Tomas; Erts, Donats. Nanostructured metal-insulator-metal optical coatings and their applications // Advanced materials and technologies: book of abstracts of 20th international conference - school, 27-31 August 2018, Palanga, Lithuania. Kaunas : Kaunas University of Technology. ISSN 1822-7759. 2018, p. 12.
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAPDB30726700

 

5. Lapinskas, Žilvinas. Gamybos paskirties pastato Kauno rajone laikančiosios konstrukcijos = Load bearing structures of the manufactural building in Kaunas region. 104 p. Prieiga per internetą: <http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:29053901/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2018-06-12].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAETD29053901

 

6. Mikalauskaitė, Vaiva. Skaičių faktorizacijos su numanomomis užuominomis algoritmo taikymas kriptografijoje = Application of an algorithm for integer factorization with implicit hints in cryptography. 40 p. Prieiga per internetą: <http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:29053326/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2018-06-12].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAETD29053326

 

7. RUZGYS, Egidijus. Gyvenamojo namo fasadų apdailos technologijų analizė = Decoration technology analysis of dwelling house facade. 64 p. Prieiga per internetą: <http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:29049661/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2018-06-12].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAETD29049661

 

8. Dambrauskas, Marius. Automatizuoto dėžutės lankstymo įrenginio projektavimas = Design of automated box folding machine. 94 p. Prieiga per internetą: <http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:29049190/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2018-06-18].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAETD29049190

 

9. Aleksandravičiūtė-Pečkaitienė, Gerda. Akcijų portfelio vertės pokyčio rizikos nustatymas Monte Carlo ir istorinės imitacijos metodais = Determination of risk change in stock portfolio value by Monte Carlo and historical simulations. 113 p. Prieiga per internetą: <http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:29048969/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2018-06-26].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAETD29048969

 

10. Vrašinskas, Martynas; Inčiūra, Karolis. Elektrinės riedlentės projektavimas = Electric skateboard design. 123 p. Prieiga per internetą: <http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:29046743/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2018-06-19].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAETD29046743

 
Atnaujinta 2020-02-21