Advanced search

Most popular publications

1. Šakys, Tadas. Skirtingų kartų darbuotojų konfliktų = Different generations employee conflict management. 75 p. Prieiga per internetą: <http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:15913780/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2016-07-21].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAETD15913780

 

2. Kliauza, Povilas. Veiksniai motyvuojantys vartotoją dalyvauti bendros vertės kūrime = Factor motivating consumers to participate in value co-creation. 97 p. Prieiga per internetą: <http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:8616767/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2015-06-17].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAETD8616767

 

3. Leipus, Audrius. Mobiliųjų E-rinkimų taikomoji sistema = Mobile E-voting application system. Kaunas : Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2005. 145 p. Prieiga per internetą: <http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:2035351/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2005-01-17].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAETD2035351

 

4. Žaromskienė, Nadežda. Atrankos į valstybės tarnybą analizė Lietuvoje = Analysis of civil servants` selection to civil service in Lithuania. 73 p. Prieiga per internetą: <http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:6941220/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2015-03-04].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAETD6941220

 

5. Alimienė, Monika. Marketingo sprendimų standartizacija ir adaptacija įmonių veiklos internacionalizacijos kontekste = Standardization and adaptation of marketing decisions in the context of internationalisation of company activities. Kaunas : Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2013. 245 p. Prieiga per internetą: <http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:2101937/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2013-06-20].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAETD2101937

 

6. Muralis, Paulius. Vietos džiovykloje ir džiovinimo režimo įtakos drėgnio pasiskirstymui medienoje tyrimas = Investigation of influence of place in the drying kiln and drying schedule on moisture content distribution in wood. 54 p. Prieiga per internetą: <http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:8647219/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2015-06-15].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAETD8647219

 

7. Juknevičienė, Vita. Regioninės inovacijų sistemos absorbcinio gebėjimo vystymas = Development of regional innovation system's absorptive capacity . Kaunas. 301 p. Prieiga per internetą: <http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:6941285/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2015-03-02].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAETD6941285

 

8. Valeikaitė, Dovilė. Pagalbos koordinavimas socialiai pažeidžiamoms žmonių grupėms: Kretingos rajono savivaldybės atvejis = Aid coordination for socially vulnerable people groups: a case of Kretinga district municipality. 57 p. Prieiga per internetą: <http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:7445872/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2015-03-02].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAETD7445872

 

9. Bradauskas, Algirdas. Elektros energijos sąnaudų tipininėje lenptjūvėje optimizavimas = Optimization of electrical power consuption at typical sawmill. 62 p. Prieiga per internetą: <http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:8665649/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2015-06-15].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAETD8665649

 

10. Tamošiūnaitė, Evelina. Lietuvos konkurencingumo didinimo kuriant klasterius galimybių vertinimas = Evaluation of possibilities of Lithuania‘s competitiveness rise trough creation of clusters. 103 p. Prieiga per internetą: <http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:8631052/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2015-06-16].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAETD8631052

 

11. Drejeris, Vladas. Asmeninių mobiliųjų įrenginių, naudojamų įmonėse, saugaus konfigūravimo paramos sistema = Enterprise employee-owned mobile devices secure configuration support system. 79 p. Prieiga per internetą: <http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:8643171/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2015-06-10].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAETD8643171

 

12. Juškys, Jogundas. Automobilio greičio nustatymo tyrimas naudojant magnetorezistyvinius jutiklius = Vehicle speed detection research using magnetoresistive sensors. 66 p. Prieiga per internetą: <http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:8641150/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2015-06-04].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAETD8641150

 

13. Eidukaitytė, Rūta. Atsargų valdymas žemės ūkio bendrovėje = The inventory management in agricultural company. 88 p. Prieiga per internetą: <http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:14467508/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2016-01-20].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAETD14467508

 

14. Jankauskienė, Neringa. Viešųjų pirkimų skaidrumo Lietuvoje 2007-2012 m. analizė = Analysis of public procurement transparency in Lithuania 2007-2012. Kaunas, 2015. 67 p. Prieiga per internetą: <http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:7867139/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2015-03-16].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAETD7867139

 

15. Jedemskaja, Lolita. Skaitmeninio marginimo technologijos proginių drabužių kolekcijoje = Digital printing technologies in the evening dress collection. 112 p. Prieiga per internetą: <http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:8665655/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2015-06-15].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAETD8665655

 
Atnaujinta 2018-01-19