Advanced search

New publications

1. Saunoris, Marius; Aleksynas, Artūras. KTK studijų programos „Elektronikos technika“ baigiamųjų darbų tyrimas: projektiniai sprendimai = Investigation of the graduation theses of the KTK study programme „Electronic engineering“: project solutions // Inžinerinės ir edukacinės technologijos = Engineering and educational technologies. Kaunas : Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2018, Nr. 1, p. 160-165. Prieiga per internetą: <http://www.ktk.lt/assets/Uploads/devintas-numeris.pdf> [žiūrėta 2018-07-19].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAPDB29987862

 

2. Majauskaitė, Guoda; Sacevičienė, Virginija; Ivanauskas, Ernestas. Aplinkos sąlygų įtakos, architektūrinės tekstilės fizikinių savybių kitimui, tyrimas = Analysis of environmental conditions for physical properties of architectural textiles // Inžinerinės ir edukacinės technologijos = Engineering and educational technologies. Kaunas : Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2018, Nr. 1, p. 108-113. Prieiga per internetą: <http://www.ktk.lt/assets/Uploads/devintas-numeris.pdf> [žiūrėta 2018-07-19].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAPDB29987482

 

3. Valatkienė, Loreta; Putnaitė, Donata; Kozlovas, Andrius. Sėdėsenos vertinimo metodų analizė, naujojo metodo sukūrimas ir vertinimas = Analysis of sitting posture evaluation methods, creation and evaluation of a new method // Inžinerinės ir edukacinės technologijos = Engineering and educational technologies. Kaunas : Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2018, Nr. 1, p. 21-28. Prieiga per internetą: <http://www.ktk.lt/assets/Uploads/devintas-numeris.pdf> [žiūrėta 2018-07-19].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAPDB29987391

 

4. Kliopova‑Galickaja, Irina; Kliaugaite, Daina. VOC emission reduction and energy efficiency in the flexible packaging printing processes: analysis and implementation // Clean technologies and environmental policy. Berlin : Springer. ISSN 1618-954X. eISSN 1618-9558. 2018, vol. 00, p. 1-14. DOI: 10.1007/s10098-018-1571-x.
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAPDB29987158

 

5. Jukonyte, Ruta; Zadeike, Daiva; Bartkiene, Elena; Lele, Vita; Cernauskas, Darius; Suproniene, Skaidre; Juodeikiene, Grazina. A potential of brown rice polish as a substrate for the lactic acid and bioactive compounds production by the lactic acid bacteria newly isolated from cereal-based fermented products // LWT–Food science and technology. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0023-6438. eISSN 1096-1127. 2018, vol. 97, p. 323-331. DOI: 10.1016/j.lwt.2018.07.012.
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAPDB29986654

 

6. Vaidelienė, Adelė; Miliauskas, Gintautas. Investigation of water aeration based on digital image processing // Mechanika. Kaunas : KTU. ISSN 1392-1207. eISSN 2029-6983. 2018, vol. 24, iss. 3, p. 318-322. DOI: 10.5755/j01.mech.24.3.19525.
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAPDB29986176

 

7. Jurgaitis, Vytautas; Česnavičius, Ramūnas; Kilikevičius, Sigitas; Dundulis, Romualdas. Strength and microstructure analysis of spot welded joints between a sheet and a nut of different steels // Mechanika. Kaunas : KTU. ISSN 1392-1207. eISSN 2029-6983. 2018, vol. 24, iss. 3, p. 305-310. DOI: 10.5755/j01.mech.24.3.21027.
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAPDB29986065

 

8. Jurgelaitis, Mantas; Drungilas, Vaidotas; Čeponienė, Lina. Gamified Moodle course for teaching UML // Baltic journal of modern computing. Riga : University of Latvia. ISSN 2255-8942. eISSN 2255-8950. 2018, vol. 6, iss. 2, p. 119-127. DOI: 10.22364/bjmc.2018.6.2.03.
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAPDB29985667

 

9. Maskeliūnas, Vytautas; Maskeliūnas, Rimas; Ragulskis, Kazimieras; Paškevičius, Petras; Ragulskis, Liutauras Mykolas. Reflection moiré for the measurement of wing vibrations // Journal of measurements in engineering. Kaunas : JVE International. ISSN 2335-2124. eISSN 2424-4635. 2018, vol. 6, iss. 2, p. 100-103. DOI: 10.21595/jme.2018.20002.
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAPDB29985351

 

10. Sharma, Lohit; Brigaitytė, Odeta; Honer, Kenneth; Kalfaoglu, Eren; Šlinkšienė, Rasa; Štreimikis, Virginijus; Sviklas, Alfredas Martynas; Baltrušaitis, Jonas. Carnallite-derived solid waste as potassium (K) and magnesium (Mg) source in granulated compound NPK fertilizers // ACS Sustainable chemistry and engineering. Washington, NW : ACS Publications. eISSN 2168-0485. 2018, vol. 6, iss. 7, p. 9427-9433. DOI: 10.1021/acssuschemeng.8b01773.
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAPDB29951154

 
Atnaujinta 2018-07-19