Advanced search

New publications

1. Narbutaitė, Dominyka; Šarlauskaitė, Sima; Startienė, Gražina (vadov.). „Apple“ mokesčių vengimo politika: aplinkybės ir pasekmė = Apple taxation policy: circumstances and consequences // Akademinio jaunimo siekiai: ekonomikos, vadybos, teisės ir technologijų įžvalgos 2018: XV-osios tarptautinės studentų mokslinės-metodinės konferencijos straipsnių rinkinys = XV'th international students' scientific-methodical conference: conference of articles set. Klaipėda : Lietuvos verslo kolegija. ISSN 2029-0217. 2018, p. 137-145. Prieiga per internetą: <https://www.ltvk.lt/file/repository/XV_th_International_Students_Scientific_Methodical_Conference_Conference_of_Articles_Set_2018.pdf> [žiūrėta 2018-09-20].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAPDB31063782

 

2. Kazys, Rymantas J.; Mazeika, Liudas; Sliteris, Reimondas; Sestoke, Justina. Air-coupled excitation of a slow A0 mode wave in thin plastic films by an ultrasonic PMN-32%PT array // Sensors. Basel : MDPI AG. eISSN 1424-8220. 2018, vol. 18, iss. 9, art. no. 3156, p. 1-21. DOI: 10.3390/s18093156.
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAPDB31063321

 

3. Nalivaikė, Augustė. Institutional opportunity structures: state and catholic church relations in Lithuania // European Consortium for Political Research (ECPR) : general conference, 22-25 August, 2018, Hamburg, Germany. Colchester : European Consortium for Political Research. 2018, p. 1. Prieiga per internetą: <https://ecpr.eu/Events/PaperDetails.aspx?PaperID=41784&EventID=115> [žiūrėta 2018-09-20].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAPDB31058175

 

4. Ališauskaitė-Šeškienė, Ilona. Comparative assessment of renewable energy sources generation technologies in households = Atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių energijos gamybos technologijų namų ūkiuose palyginamasis vertinimas. 146 p. Prieiga per internetą: <http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:31052056/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2018-09-20].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAETD31052056

 

5. Ališauskaitė-Šeškienė, Ilona. Atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių energijos gamybos technologijų namų ūkiuose palyginamasis vertinimas = Comparative assessment of renewable energy sources generation technologies in households. 42 p. Prieiga per internetą: <http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:31050606/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2018-09-20].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAETD31050606

 

6. Navickas, Jonas. Aukštadažnių virpesių poveikio biologiniams žmogaus audiniams tyrimas = Analysis of the effect of high frequency vibrations on human biological tissues. 48 p. Prieiga per internetą: <http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:31046766/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2018-09-20].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAETD31046766

 

7. Navickas, Jonas. Analysis of the effect of high frequency vibrations on human biological tissues = Aukštadažnių virpesių poveikio biologiniams žmogaus audiniams tyrimas. 130 p. Prieiga per internetą: <http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:31045612/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2018-09-20].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAETD31045612

 

8. Jokimaitis, Arvydas; Petronaitis, Darius. Oro temperatūrų ekstremaliųjų reikšmių indekso branduolinis įvertis = Kernel-type estimator for the extreme value index of air temperature // Lietuvos matematikos rinkinys: Lietuvos matematikų draugijos darbai, Serija B. Vilnius : Lietuvos matematikų draugija. ISSN 0132-2818. 2017, t. 58, p. 28-32. Prieiga per internetą: <https://www.mii.lt/LMR/B/2017/58B05.pdf> [žiūrėta 2018-09-19].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAPDB30971378

 

9. Muralienė, L.; Mikučionienė, D.; Andziukevičiūtė-Jankūnienė, A.; Jankauskaitė, V. Compression properties of knitted supports with silicone elements for scars treatment and new approach to compression evaluation // Baltic polymer symposium 2018, Jurmala, Latvia, September 12-14: programme and proceedings / organised by Institute of Polymer Materials Riga Technical University, ... [et al.]. [S.l.] : [s.n.]. 2018, p. 118.
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAPDB30939206

 

10. Smigelskyte, Agne; Siauciunas, Raimundas. Accelerated carbonation curing of rankinite binder and OPC // 38th Cement and concrete science conference: 10th & 11th September 2018, Coventry University, UK. Coventry : Coventry University, 2018, art. no. 06. ISBN 9781846000881. p. 25.
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAPDB30929654

 
Atnaujinta 2018-09-20