Advanced search

New publications

1. Zubauskienė, Donata; Strazdienė, Eugenija. Effect of friction in the punch-to-specimen contact zone upon the punching behaviour of synthetic leathers // Fibres and Textiles in Eastern Europe. Lodz : Institute of Biopolymers and Chemical Fibres. ISSN 1230-3666. 2017, vol. 25, iss. 3, p. 121-128. DOI: 10.5604/12303666.1237248.
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAPDB23133813

 

2. Cielecki, Paweł Piotr; Sobolewska, Elżbieta Karolina; Kostiuočenko, Oksana; Leißner, Till; Tamulevičius, Tomas; Tamulevičius, Sigitas; Rubahn, Horst-Günter; Adam, Jost. Plasmon–organic fiber interactions in diamond-like carbon coated nanostructured gold films // Optics Communications. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0030-4018. 2017, vol. 402, p. 635-640. DOI: 10.1016/j.optcom.2017.06.064.
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAPDB23133590

 

3. Domskienė, Jurgita; Daukantienė, Virginija; Sederavičiūtė, Florentina; Širvaitytė, Justa; Puišo, Judita. Investigation of bacterial cellulose biofilm structure and properties // Baltic polymer symposium 2016 : Klaipeda, September 21-24, 2016 : programme and abstracts / Kaunas University of Technology, Vilnius University, Klaipeda University. Kaunas : Kaunas University of Technology, 2016. ISBN 9786090212356. p. 94.
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAPDB23121173

 

4. Svilainis, Linas; Dumbrava, Vytautas; Chaziachmetovas, Andrius. Elektroninė blyksinti avižėlė = Electronic fashing fishing jig / išradėjai: Linas Svilainis, Vytautas Dumbrava, Andrius Chaziachmetovas ; savininkas: Kauno technologijos universitetas. LT 6260 B. 2016-04-11. 10 p. Prieiga per internetą: <http://www.vpb.lt/db_patentai/rezult-singl.php?id=X531132> [žiūrėta 2017-07-13].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAPDB23115287

 

5. Valickas, Jonas (išrad.); Jankauskas, Jonas Algimantas (išrad.); Satkevičius, Martynas (išrad.). Laiptais galintis kopti įrenginys ir tokio įrenginio pavaros energijos sąnaudų valdymo būdas = A device capable to move by stairs and method of energy control of this device / išradėjai: Jonas Valickas, Jonas Algimantas Jankauskas, Martynas Satkevičius ; savininkas: Kauno technologijos universitetas. LT 6343 B. 2017-01-10. 13 p. Prieiga per internetą: <http://www.vpb.lt/db_patentai/rezult-singl.php?id=X531282> [žiūrėta 2017-07-13].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAPDB23115145

 

6. Grigaliūnas, Viktoras (išrad.); Andrulevičius, Mindaugas (išrad.); Narmontas, Pranas (išrad.); Meškinis, Šarūnas (išrad.); Tamulevičius, Tomas (išrad.); Tamulevičius, Sigitas (išrad.). Kombinuotas holograminis lipdukas = Holographic sticker / išradėjai: Viktoras Grigaliūnas, Mindaugas Andrulevičius, Pranas Narmontas, Šarūnas Meškinis, Tomas Tamulevičius, Sigitas Tamulevičius ; savininkas: Kauno technologijos universitetas. LT 6393 B. 2017-06-12. 10 p. Prieiga per internetą: <http://www.vpb.lt/db_patentai/rezult-singl.php?id=X531301> [žiūrėta 2017-07-06].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAPDB23114968

 

7. Vanagas, Gailius (išrad.); Viržonis, Darius (išrad.); Šergalis, Gvidas (išrad.); Ramanavičienė, Almira (išrad.); Ramanavičius, Arūnas (išrad.). Skysto mėginio analizavimo sistema ir būdas = System and method of analyse of liquid sample / išradėjai: Gailius Vanagas, Darius Viržonis, Gvidas Šergalis, Almira Ramanavičienė, Arūnas Ramanavičius ; savininkas: Kauno technologijos universitetas. LT 6394 B. 2017-06-12. 20 p. Prieiga per internetą: <http://www.vpb.lt/db_patentai/rezult-singl.php?id=X531302> [žiūrėta 2017-07-13].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAPDB23114829

 

8. Liutkevičius, Algirdas (išrad.); Speičienė, Vilma (išrad.). Gėrimas iš išrūgų = Beverage from whey / išradėjai: Algirdas Liutkevičius, Vilma Speičienė ; savininkas: Kauno technologijos universitetas. LT 6375 B. 2017-03-27. 9 p. Prieiga per internetą: <http://www.vpb.lt/db_patentai/rezult-singl.php?id=X531494> [žiūrėta 2017-07-13].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAPDB23114606

 

9. Jančaitienė, Kristina (išrad.); Šlinkšienė, Rasa (išrad.); Sviklas, Alfredas Martynas (išrad.). Kalio dihidrofosfato gavimo būdas = Method for producing of potassium dihydrogen phosphate / išradėjai: Kristina Jančaitienė, Rasa Šlinkšienė, Alfredas Martynas Sviklas ; savininkas: Kauno technologijos universitetas. LT 6403 B. 2017-06-26. 7 p. Prieiga per internetą: <http://www.vpb.lt/db_patentai/rezult-singl.php?id=X531494> [žiūrėta 2017-07-13].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAPDB23114394

 

10. Gailius, Darius (išrad.); Vinauskienė, Rimantė (išrad.); Kvaraciejus, Gediminas (išrad.); Alešiūnas, Augustas (išrad.). Elektroninė nosis, skirta mėsos šviežumo nustatymui = Electronic nose for determination of meat freshness and spoilage / išradėjai: Darius Gailius, Rimantė Vinauskienė, Augustas Alešiūnas, Gediminas Kvaraciejus ; savininkas: Kauno technologijos universitetas. LT 6248 B. 2016-02-10. 18 p. Prieiga per internetą: <http://www.vpb.lt/db_patentai/rezult-singl.php?id=X531133> [žiūrėta 2017-07-13].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAPDB23114209

 
Atnaujinta 2017-07-25