1. Mokesčių transformacijos įtakos skaitmeniniams verslo modeliams tyrimas
  2. Rizikos veiksnių atskleidimo tyrimas viešojo intereso bendrovių finansinių ataskaitų metiniuose pranešimuose
  3. Skaitmeninių technologijų galimybės ir iššūkiai finansiniame audite
  4. Ventilation strategies and children's perception of the indoor environment in Swedish primary school classrooms
  5. Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų veiklos skaidrumo vertinimo modelis