1. Assessing the influence of artificial intelligence on the auditor profession: a qualitative study
  2. Dirbtinio intelekto integraciją finansinėje apskaitoje lemiantys veiksniai
  3. Dirbtinio intelekto įtaka finansinės apskaitos profesijos reikalavimams
  4. Influence of carbonated bottom slag granules in 3D concrete printing
  5. Nevyriausybinių organizacijų atskaitomybės ir skaidrumo tyrimas
  6. Performance measurement of supply chains in the context of digitalisation