1. Chloride-based additive engineering for efficient and stable wide-bandgap perovskite solar cells
  2. Geopolitinės situacijos poveikis įmonių veiklos finansiniams rodikliams ir rinkos vertei
  3. Ilgalaikių investicijų portfelių diversifikavimo galimybių vertinimas apsisaugant nuo nesisteminės rizikos
  4. Investicijų į nekilnojamąjį turtą poveikio burbulų formavimuisi Baltijos šalyse vertinimas
  5. Nonlocal strain gradient model for the nonlinear static analysis of a circular/annular nanoplate