Išplėstinė paieška

Naujai įkeltos publikacijos

1. Butkeviciene, Eglė; Vaidelytė, Eglė; Morkevicius, Vaidas; De Vries, Michiel; Jurkeviciene, Jurgita. Trends in public service motivation in the public and private sector: a comparative analysis // 2018 IASIA LAGPA conference, 23-26 July, Lima, Peru. Lima : IASIA. 2018, p. 1-2. Prieiga per internetą: <https://www.iasia-lagpa-conference2018.org/> [žiūrėta 2018-11-16].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAPDB32367840

 

2. Vaidelytė, Eglė; Butkeviciene, Eglė; Morkevičius, Vaidas; De Vries, Michiel. Familiarity and trust: ethnic determinants of generalized institutional trust // 2018 IASIA LAGPA conference, 23-26 July, Lima, Peru. Lima : IASIA. 2018, p. 1. Prieiga per internetą: <https://www.iasia-lagpa-conference2018.org/> [žiūrėta 2018-11-16].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAPDB32366307

 

3. Fayomi, Joshua Olusegun; Duoba, Kęstutis. The role of ICT in preparing students to work on projects in the virtual workplace // Dortmund international research conference 2018, 29-30 June, 2018, Dortmund, Germany. Dortmund : Dortmund University of Applied Sciences and Arts, 2018. ISBN 9783000612848. p. 42-45. Prieiga per internetą: <https://go-study-europe.de/dortmund-international-research-conference-2/> [žiūrėta 2018-11-16].
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAPDB32359388

 

4. Škėrienė, Sandrita; Augustinienė, Aldona. The theoretical framework of factors influencing the pedagogical decision-making = Pedagoginių sprendimų priėmimo veiksnių teorinis modelis // Pedagogika = Pedagogy. Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla. ISSN 1392-0340. eISSN 2029-0551. 2018, t. 131, nr. 3, p. 5-25. DOI: 10.15823/p.2018.31.
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAPDB32358792

 

5. Nwaorgu, Benson. Bait & switch: corporate makeover or destroyer // International journal of innovation, management and technology. [S.l.] : IJIMT. ISSN 2010-0248. 2018, vol. 9, no. 3, p. 124-129. DOI: 10.18178/ijimt.2018.9.3.800.
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAPDB32353777

 

6. Šachlevičiūtė, U.; Kleizienė, N.; Jonuškienė, I.; Žukauskaitė, A.; Sløk, F.A.; Šačkus, Algirdas. Synthesis of novel methyl (3-arylazetidin-3-yl)acetate derivatives via the Rh(I)-catalysed conjugated addition reaction of arylboronic acids and investigation of their biological activity // 16th international congress of young chemists „YoungChem 2018“, Bydgoszcz, 10th–14th October 2018. Warsaw : Warsaw University of Technology, 2018. ISBN 9788361037286. p. 64.
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAPDB32352040

 

7. Varvuolytė, Gabrielė; Bieliauskas, Aurimas; Šačkus, Algirdas. Synthesis of highly fluorescent compounds by the Pd-catalysed coupling of 5-iodo-2-phenyl-3H-indole with 4-functionalized 1-phenyl-1H-pyrazoles // 16th international congress of young chemists „YoungChem 2018“, Bydgoszcz, 10th–14th October 2018. Warsaw : Warsaw University of Technology, 2018. ISBN 9788361037286. p. 36.
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAPDB32351636

 

8. Zinovičius, A.; Aukščionis, V.; Morkvėnaitė-Vilkončienė, I.; Petronienė, J.J.; Petrašauskienė, N.; Ramanavičius, A. Skenuojančios elektrocheminės ir atominių jėgų mikroskopijų taikymas mielių saccharomyces cerevisiae tyrimuose // Studentų moksliniai tyrimai 2017/2018: konferencijos pranešimų santraukos. Vilnius : Lietuvos mokslo taryba, 2018. ISBN 9786099590516. p. 162-164.
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAPDB32350566

 

9. Vaškelienė, V.; Šlinkšienė, R. Karotinoidų koncentracijos tyrimai šermukšnio uogų ekstraktuose // Studentų moksliniai tyrimai 2017/2018: konferencijos pranešimų santraukos. Vilnius : Lietuvos mokslo taryba, 2018. ISBN 9786099590516. p. 155-158.
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAPDB32328611

 

10. Šiaulytė, R.; Lakštutienė, A. Veiksnių, lemiančių vartotojų inovatyvių ir tradicinių finansinių paslaugų pasirinkimą, tyrimas // Studentų moksliniai tyrimai 2017/2018: konferencijos pranešimų santraukos. Vilnius : Lietuvos mokslo taryba, 2018. ISBN 9786099590516. p. 146-148.
https://vb.ktu.edu/KTU:KTU_ALL:ELABAPDB32328461

 
Atnaujinta 2018-11-16